Lawatan Dari Leeds Universiti Australia

Pada 27hb Julai yang lepas PPIK telah menerima satu lawatan dari UKM -pusat kajian E kouniti bersama dengan Pensyarah dari Leeds Universiti Australia Mr Choo Yun Peng. Tujuan lawatan adalah untuk melihat kesesuaian PPIK ini sebagai tempat untuk UKM menjalankan kerjasama untuk menjalankan program dengan mengunakan Teknologi Microcontroller di dalam proses pemerkasaan melalui teknologi inovatif di dalam pelbagai budaya "empowering people with innovative technologies in multi-cultural". Terima kasih kepada UKM kerana memberi peluang untuk komuniti di Kg Endah mencuba satu teknologi yang baru. Saya sangat berharap agar program tersebut dapat dijalan di sini seterusnya ke kawasan luar bandar yang lain.

Bersama Pihak UKM serta Mr. Choo Yun peng dengan salah satu alat microcontroller.Salah satu Bahan "microcontroller' untuk diujikaji.

post signature

About me

Foto saya
Memanfaatkan Pengalaman untuk Pembagunan Komuniti. Unite We Stand.