Lagi Info berkenaan Kg Endah

Anugerah Pencapaian Kg Endah

Dalam gambar En Ramlan (di belakang) sekarang memegang jawatan Ketua Kampung, Kg Endah (JKKKP)

BIL PENDUDUK                        :    1950 ORANG  

Pecahan Bilangan Penduduk Mengikut : 

JANTINA 

 

LELAKI             :   920   ORANG

          WANITA            : 1030   ORANG 

UMUR

60  tahun keatas     :  Lelaki      30      orang    / Wanita      45   orang

40  -  59  tahun       :  Lelaki      210    orang   / Wanita  250   orang           

18  -  39  tahun       :  Lelaki      230    orang   / Wanita 280    orang

13  -  17  tahun       :  Lelaki     117     orang   / Wanita  125   orang

12  -   6   tahun       :  Lelaki     161     orang   / Wanita  174  orang

0-5   tahun              : Lelaki      172     orang  /  Wanita  134  orang

 2.5 Tahap Pendidikan

Nurseri    :        Lelaki     30       orang   / Wanita      42   orang

Tadika    :        Lelaki     17       orang   Wanita     14    orang

PRA       :        Lelaki     11       orang   / Wanita      14  orang

Sekolah Rendah   :     Lelaki   150       orang   / Wanita   160  orang

Sekolah Menengah  : Lelaki    135       orang   /Wanita  154    orang

Kolej /Universiti       :  Lelaki    16       orang   / Wanita    24    orang 

 2.6  PEKERJAAN 

Kerajaan          :          Lelaki   120      orang   / Wanita   140       orang

Swasta    :          Lelaki   112    orang  / Wanita   180      orang

Ngo       :          Lelaki             orang   / Wanita               orang

Sendiri   :           Lelaki  180      orang   / Wanita     38     orang

Pengangur   :     Lelaki              orang   / Wanita              orang

Lain-lain      :     Lelaki              orang   / Wanita             orang

2.7  KAUM

Melayu          :          Lelaki  920      orang   / Wanita     1030   orang

Cina              :          Lelaki              orang   / Wanita              orang

India              :          Lelaki              orang   / Wanita               orang

Lain-lain        :          Lelaki             orang   / Wanita               orang

2.5 Pekerjaan Utama Penduduk

Pekerjaan utama penduduk di sini adalah petani, seramai 451 orang         bekerja sebai petani.Sebanyak 2767.5 ekar diperlukan untuk penduduk supaya menjalankan aktiviti pertanian.Bidang perniagaan pula disertai oleh 32 orang pendudduk.selain itu, 140 orang bekerja sebai kakitangan awam/kerajaan. Seramai 160 orang bekerja di bawah agensi swasta yang meliputi sektor perkilangan, pembinaan dan iktisas. 

2.6 Kemudahan awam yang terdapat di Kampung Endah 

Keadaan kampung yang mulai maju, memyebabkan banyak kemudahan-kemudahan di sediakan.Keemudahan-kemudahan ini ditempatkan di bahagian tengah kawasan kampung ini dan mempunyai susunatur yang terancang. Antara kemudaha- kemudahan yang disediakan ialah:

Kemudahan

JumlahTahun dibinaFungsi
Masjid11988Tempat beribadat
Surau21954Tempat beribadat
Sek.Ren Keb11958Tempat kanak-kanaak mendapatkan pendidikan
Tadika11990Tempat kanak-kanak mendapat awal pendidikan/prasekolah
Wakil Pos11970Tempat pengumpulandan penerimaan surat
Peti Surat Berkelompok11992Tempat pengumpulan penerimaan surat
Balai Raya11970 tematahli JKKKdan oragn kampung berkumpul dan bermesyuarat
Balai Belia 4B11970Pusat aktiviti belia
Dewan sepakat11987Tempat orang kampung berkumpul
Perpustakaan Desa11992Pusat mendapatkan ilmu
Klinik Desa11970Pusat ibu dan kanak-kanak mendapat rawatan
Telefon Awam51980/1996 
Perniagaan151979/2001Pusat aktiviti perniagaan
Dataran Usahawan12001Pusat aktiviti perniagaan

2.7 Projek pembesaran kampung

Setelah  urusan urus jual daaaan beli selesai pada tahun 1998, penduduk kampung menggunakan tanah itu untuk bercucuk tanam dan membina rumah mereka. Disitu juga terdapatnya tapak padang,permainan, padang bola sepak dan tapak gerai yang akan dibangunkan pada masa akan datang.


(Bancian terakhir 2007)

About me

Foto saya
Memanfaatkan Pengalaman untuk Pembagunan Komuniti. Unite We Stand.